Internet of Things - framtida EMC-utmaningar

Författare:

  • Kia Wiklundh
  • Peter Stenumgaard

Publiceringsdatum: 2018-06-12

Rapportnummer: FOI-R--4550--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Internet-of-Things
  • elektromagnetisk kompatibilitet
  • EMC

Sammanfattning

Den tekniska utvecklingen för Internet of Things (IoT) kommer att påverka området elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) på ett radikalt sätt och kan utgöra den största utmaningen för EMC-området sedan dess start för omkring 100 år sedan. I detta arbete lyfts och diskuteras några av dessa nya utmaningar. Arbetet visar att dagens metoder för att uppnå EMC måste vidareutvecklas för att hantera de utmaningar som kommer att uppstå till följd av ett massivt införande av trådlösa enheter. Utvecklingen kommer att skapa en elektromagnetisk miljö med tät samlokalisering av utrustningar och scenarier som är högst dynamiska, flexibla och oförutsägbara. Ytterligare en utmaning är att IoT-tekniken kommer att använda betydligt högre frekvenser än vad som provas i dagens standardiserade EMC-prov både vad gäller emission och immunitet. Arbetet visar att de utrustningstätheter som förutses troligen kommer att påverka den allmänna elektromagnetiska störningsnivån och kan orsaka allvarliga störningsproblem.