Nuclear Weapons in Europe: British and French deterrence forces

Författare:

  • Niklas Granholm
  • John Rydqvist

Publiceringsdatum: 2018-04-26

Rapportnummer: FOI-R--4587--SE

Sidor: 79

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Frankrike
  • Storbritannien
  • kärnvapen
  • SSBN
  • kärnvapenavskräckning
  • europeisk säkerhet
  • USA
  • kärnvapensamarbete

Sammanfattning

Kärnvapen har under de senaste åren återkommit som en faktor i europeisk säkerhet. Ryssland betonar åter kärnvapen som en strategisk och operativ komponent i sitt försvar. I detta ingår inte bara vapen för strategisk avskräckning utan även slagfältskärnvapen. Detta motiveras bland annat med behovet av att kompensera för en upplevd konventionell militär underlägsenhet. I Västeuropa är den politiska sammanhållningen av flera orsaker ifrågasatt. EU påvisar splittringstendenser och det finns frågetecken kring den transatlantiska länken. Som följd av omvärldsläget diskuterar Europas två kärnvapenmakter, Storbritannien och Frankrike, arsenalernas roll och sammansättning. Hur de multipla och komplexa säkerhetsdilemman de står inför utvecklas, kommer att vara avgörande för framtida vägval. Studien drar slutsatsen att kärnvapenarsenalerna i båda länderna fortfar att vara av fundamental betydelse för nationell säkerhet i ett kort och medellångt perspektiv. Ekonomiska faktorer, inrikespolitisk utveckling samt fortsatt strategisk utveckling kopplat till nationella föreställningar kommer att avgöra vilken roll och sammansättning arsenalerna får bortom 2030.