Nordiskt operativt försvarssamarbete - Nuläge och framtida utvecklingsmöjligheter

Författare:

 • Johan Engvall
 • Eva Hagström Frisell
 • Madelene Lindström

Publiceringsdatum: 2018-10-05

Rapportnummer: FOI-R--4628--SE

Sidor: 95

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Arctic Challenge Exercise (ACE)
 • Alternativ landningsbas (ALB)
 • Air Situation Data Exchange (ASDE)
 • Cross Border Training (CBT)
 • Danmark
 • Finland
 • det finsk-svenska försvarssamarbetet (FISE)
 • förenklat tillträde
 • försvarssamarbete
 • militär förmåga
 • Nato
 • Nordefco
 • Norden
 • nordiskt samarbete
 • Nordic Enhanced Cooperation Air Surveillance (NORECAS)
 • Norge
 • Nordic Cooperation on Tactical Air Transport (NORTAT)
 • operativ förmåga
 • Sverige
 • Swedish Finnish Naval Task Group (SFNTG)
 • Sea Surveillance Cooperation Baltic Sea (SUCBAS)
 • Sea Surveillance Cooperation Finland Sweden (SUCFIS)
 • Swedish Finnish Amphibious Task Unit (Swe-Fin ATU)
 • övningsverksamhet

Sammanfattning

I denna studie analyseras det nordiska militära samarbetet med fokus på åtgärder och verksamheter som har potential att bidra till ökad operativ förmåga. Det nordiska försvarssamarbetet inom de tre försvarsgrenarna samt på övergripande nivå omfattar 1) etablerade kontakter och säker kommunikation 2) förenklat tillträde och alternativ basering, 3) övningsutbyte 4) övervakningsutbyte och 5) gemensamt agerande och gemensamma styrkor. I studien diskuteras hur dessa samarbeten bidrar till operativ förmåga idag och hur de kan vidareutvecklas. Ytterst sätter olika allianstillhörigheter gränser för nordiskt samarbete som sträcker sig bortom fredstida förhållanden eller omfattar gemensamt agerande och gemensamma styrkor.