Rådgivning i försämrat säkerhetsläge

Författare:

  • Helene Lackenbauer
  • Isabel Green Jonegård
  • Emma Sjökvist

Publiceringsdatum: 2019-06-12

Rapportnummer: FOI-R--4662--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

  • Afghanistan
  • Resolute Support Mission
  • RSM
  • Nato
  • 1325

Sammanfattning

Denna studie följer upp Sveriges bidrag till Resolute Support Mission (RSM), Nato:s utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan, under 2017-2018. Analysen utgår från de politiska målsättningarna som beslutats av Sveriges Riksdag avseende de afghanska säkerhetsstyrkornas förmåga, säkerhetsrådsresolution 1325 och den svenska nationella förmågan. Vidare ges rekommendationer inför framtida insatser. Studien finner att vägen fortfarande är lång till att de afghanska säkerhetsstyrkorna skall kunna operera självständigt, effektivt och bedriva en hållbar verksamhet. Flera stora strukturella utmaningar kvarstår som rådgivarna har små möjligheter att påverka, t.ex. korruption, ledarskap och rekrytering. Säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet är välintegrerad på den strategiska nivån i RSM. Däremot saknas ett genderperspektiv i den operativa verksamheten. Den svenska personalen har erhållit utbildning i säkerhetsrådsresolution 1325, men saknar praktiska verktyg för att applicera ett genderperspektiv i sina roller i insatsområdet. Deltagandet i RSM är en viktig del i bibehållandet och fördjupningen av Sveriges bi- och multilaterala militära samarbeten och relationer. När det gäller att maximera individers erfarenheter så att de kommer den egna organisationen till gagn, ställs dock höga krav på Försvarsmaktens personalplanering. Det fordras ett helhetstänk avseende bemanningen och nyttjandet av befattningarna inom insatsen.