Toppanpassning i alfaspektrometri

Författare:

  • Henrik Ramebäck
  • Annika Tovedal

Publiceringsdatum: 2019-05-17

Rapportnummer: FOI-R--4724--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • CBRN-frågor

Nyckelord:

  • Alfaspektrometri
  • dekonvulering

Sammanfattning

I denna rapport presenteras en metodik för dekonvulering av alfaspektra. En förutsättning för bra resultat från dekonvulering är att man har spektrala data med tillräckligt god upplösning. Detta erhålls genom att mäta med tillräckligt bra vakuum, samt att man har tillräckligt tunna prover så att energiförluster för alfapartiklarna från prov till detektor minimeras. Dessutom bidrar ett stort prov-till-detektoravstånd till bättre upplösning. Metoden provades på tre olika material: 232U, 240Pu samt ett med 239Pu och 240Pu.