Mätning av 241Pu med LSC och alfaspektrometri

Författare:

  • Henrik Ramebäck
  • Sofia Jonsson
  • Petra Lagerkvist
  • Annika Tovedal

Publiceringsdatum: 2019-04-12

Rapportnummer: FOI-R--4743--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • CBRN-frågor

Nyckelord:

  • 241Pu
  • Vätskescintillationsräkning
  • LSC

Sammanfattning

I detta arbete har en metod som alternativ till masspektrometri för mätning av 241Pu utvärderats. Metoden bygger på mätning av total alfaaktivitet för plutonium med alfaspektrometri, varefter 241Pu och alfasönderfallande plutoniumisotoper mäts med vätskescintillationsräkning. Kombinationen av de två mätningarna ger aktiviteten av 241Pu i ett prov. Metoden ska ses som ett alternativ till masspektrometri då exempelvis tillgång till en masspektrometer saknas.