Civilt försvar i gråzon

Författare:

 • Daniel Jonsson
 • Jenny Ingemarsdotter
 • Bengt Johansson
 • Niklas Rossbach
 • Christoffer Wedebrand
 • Camilla Eriksson

Publiceringsdatum: 2019-06-12

Rapportnummer: FOI-R--4769--SE

Sidor: 89

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

 • civilt försvar
 • totalförsvar
 • gråzon
 • gråzonsproblematik
 • gråzonsstrategi
 • hybrida hot
 • hybridkrigföring
 • säkerhetspolitik
 • motståndskraft
 • försvarsvilja
 • försörjningsförmåga
 • försörjningsberedskap
 • hotbildsförståelse

Sammanfattning

Som en följd av det säkerhetspolitiska läget har planeringen för och återuppbyggnaden av ett civilt försvar påbörjats i Sverige. I många sammanhang talar man samtidigt om att Sverige är utsatt för gråzonshot och det förutsätts att det civila försvaret ska kunna hantera dessa hot. Förståelsen för vad dessa hot innebär är dock otillräcklig. I denna rapport introduceras tre områden som bedöms som centrala för uppbyggnaden av ett motståndskraftigt civilt försvar, nämligen försvarsvilja, försörjningsförmåga och förståelse av hotbild. Områdena sätts i sitt sammanhang genom en beskrivning av den säkerhetspolitiska utvecklingen under efterkrigstiden och hur olika hotbilder historiskt sett har påverkat totalförsvarets utveckling. Nutida perspektiv på gråzonen presenteras liksom en modell för tolkning och analys av gråzonen och dess hot.