Upgrade and Further Development of SAUNA Field Report on work task 3.4.7-Replace Carrier Gas

Författare:

  • Mattias Aldener
  • Tomas Fritioff
  • Lindsay Karlkvist

Publiceringsdatum: 2019-06-19

Rapportnummer: FOI-R--4784--SE

Sidor: 14

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • CBRN-frågor

Nyckelord:

  • Radioxenon
  • SAUNA Field
  • OSI
  • ädelgas

Sammanfattning

Rapporten innehåller experiment och resultat för vidareutveckling av gasprocessen för SAUNA Field systemet. Uppgraderingarnas syfte är att förbättra kapaciteten för att processa och analysera prov med hög koldioxidhalt samt att byta bärgas till kväve. Detaljerna för detta uppdrag beskrivs i CTBTO kontraktet nummer 2017-1505 (FOI 2017-1283).