Telekonflikt - Sammanfattning 2018-2019

Författare:

 • Sara Linder
 • Karina Fors
 • Peter Stenumgaard
 • Johan Hedström
 • Patrik Eliardsson
 • Thomas Ranström
 • Erik Axell
 • Fredrik Mörnestedt

Publiceringsdatum: 2019-12-10

Rapportnummer: FOI-R--4832--SE

Sidor: 46

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Ledningsteknologi

Nyckelord:

 • telekonflikt
 • oavsiktliga störningar
 • EMC
 • GENESIS
 • RF-Oculus

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar verksamheten inom telekonfliktområdet från delar av 2018 och 2019. Begreppet telekonflikter innefattar den negativa påverkan som oavsiktliga störningar kan få på en radiomottagare. Oavsiktliga störningar kan vara såväl andra sändare som elektrisk utrustning i närheten av mottagaren. Militära plattformar består vanligtvis av ett flertal elektriska utrustningar och radiosystem på en liten yta, och risken för telekonflikter är därför stor. Rapporten sammanfattar: - Ny funktionalitet i telekonfliktverktyget GENESIS. Scenarion kan nu analyseras på godtycklig plats på jorden då karthanteringen är mer flexibel. Presentationen av beräkningsresultat har utvecklats för att möjliggöra mer detaljerade analyser. Förmåga att hantera mätspektrum uppmätta med olika typer av detektorer har lagts till och störkällor kan även betraktas antingen som bredbandiga eller smalbandiga vilket kan påverka prestandaförsämringen i en radiomottagare. - Fortsatt utveckling av det portabla störningsmätsystemet RF-Oculus för automatisk övervakning av störningsmiljön där det även finns radiosändningar. En metod för automatisk klassificering av radiosignaler har analyserats. - Effekter av störningssignaler från solpaneler på flygradio och kortvågssystem. - Störningskänslighet hos 5G-teknik, specifikt smalbandig störning av OFDM inklusive teknik för att minska prestandapåverkan. - Omvärldsbevakning av området - intressant material på besökta konferenser, och bevakning av teknikområdena Internet of Things (IoT), Artificiell Intelligens och EMC samt dynamisk spektrumaccess.