Rysslands nationella hälsovårdsprojekt: en fallstudie av maktens vertikal

Författare:

  • Maria Engqvist

Publiceringsdatum: 2020-12-15

Rapportnummer: FOI-R--4965--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

  • Ryssland
  • inrikespolitik
  • socialpolitik
  • nationella projekt
  • hälsovård
  • folkhälsa

Sammanfattning

Denna rapport visar hur Rysslands nationella projekt är uppbyggda. En fallstudie av det nationella projektet Hälsovård belyser hur en politisk implementerings-process kan fungera i en statsförvaltning där detalj- och centralstyrning under många år har eftersträvats av presidentmakten. Fram träder en bild av hur ett prioriterat initiativ från högsta politiska nivå har skapat osäkerhet och handlings-förlamning inom den ryska statsapparaten, och att problemet är strukturellt. Stora budgetanslag och hierarkiska beslutsordningar till trots, så förelåg såväl juridiska som praktiska hinder för hälsovårdsprojektet. Ändå har projektet bidragit till materiella förbättringar inom den ryska sjukvården. Däremot har många av de mål som satts upp inte kunnat uppfyllas i tid. Mycket av detta beror på det sedan länge asymmetriska maktförhållandet mellan Moskva och regionerna, liksom det mellan stat och näringsliv.