Defence Economic Outlook 2023

Författare:

  • Per Olsson

Publiceringsdatum: 2023-06-28

Rapportnummer: FOI-R--5433--SE

Sidor: 96

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Försvarsekonomi

Nyckelord:

  • försvarsekonomi
  • stormaktsrivalitet
  • militära utgifter
  • militär materiel

Sammanfattning

Denna studie bedömer och jämför militära styrkeförhållanden mellan globala stormakter, i termer av militära utgifter, militär utrustning och ekonomiska resurser. I dagsläget, år 2022, har USA ett tydligt militärt övertag gentemot närliggande rivaler och investerar betydande resurser för att behålla sin ledning. Under det senaste två decennierna har dock Kina stadigt minskat det militära gapet. Sedan 2000 har Kinas militära utgifter mer än fyrdubblats, vilket har möjliggjort en snabb och omfattande modernisering av dess väpnade styrkor. Ryssland allokerade också mycket resurser till militär modernisering under denna period, men har ådragit sig stora förluster under invasionen av Ukraina. Indien har ökat sina militära utgifter under det senaste två decennierna, till världens fjärde högsta. Militära utgifter i Västeuropa har också vuxit markant de senaste åren. USA kommer att fortsätta att inneha ett övergripande militärt övertag 2030. Kina förefaller dock vara på väg att bli världens största ekonomi vid samma tid, vilket sannolikt kommer att minska gapet mellan USA och Kinas militära styrka ytterligare. Europiska länder planerar att stärka sina militärer, men det återstår att se om de ambitiösa målsättningarna kan förverkligas. Ryssland kommer sannolikt att behöva ersätta mycket av sin förlorade utrustning, samtidigt som landet står inför svåra ekonomiska sanktioner.