Sällsynta metaller och stormaktsrivalitet - en översikt om nya strategiska resurser och risken för råvarukonflikter

Författare:

 • Niklas Rossbach

Publiceringsdatum: 2023-08-17

Rapportnummer: FOI-R--5478--SE

Sidor: 76

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

 • sällsynta råvaror
 • sällsynta jordartsmetaller
 • batterimetaller
 • kritiska metaller och mineral
 • strategiska råvaror
 • ny teknologi
 • den fjärde industriella revolutionen
 • avglobalisering
 • en säkerhetspolitisk råvaruparadox
 • stormaktsrivalitet
 • USA
 • Kina
 • EU
 • resurskrig
 • stormaktskonflikt
 • kallt krig

Sammanfattning

Rapporten belyser betydelsen av en viktig grupp råvaror som nu fått strategisk betydelse - som här kallas för de sällsynta metallerna. Rapporten analyserar vad detta röriga begrepp egentligen betyder och hur omvärldsutvecklingen påverkar efterfrågan på dessa sällsynta metaller samt vilken risken är för nya resurskrig. Gruppen sällsynta metaller omfattar lite olika ämnen beroende på om man frågar marknaden, industrin, gruvnäringen eller statliga aktörer. Ämnena i fråga kan vara sällsynta på olika vis exempelvis liten handel, begränsad utvinning eller att de endast behövs i en liten mängd i respektive produkt. Vad de sällsynta metallerna har gemensamt är att de behövs för att tillverka all den nya teknik som förknippas med den digitala utvecklingen och den gröna omställningen. De är även alla föremål för stormakters intresse, och i synnerhet Kinas respektive USA:s intresse eftersom de befinner sig i en teknikkapplöpning. För att kunna utveckla den främsta teknologin behöver ledande ekonomier en stabil tillgång till sällsynta metaller. Detta gäller förstås även EU. Mot bakgrund av den tilltagande säkerhetspolitiska spänningen, mellan demokratier och auktoritära stater, kan det visa sig att stormakter försöker säkra sin tillgång till sällsynta metaller med helt andra medel än de som förknippats med den hittillsvarande globaliseringen. Det innebär att det återigen finns en risk för resurskrig gällande strategiska råvaror.