Numerical simulations of penetration and perforation of high performance concrete with 75 mm steel projectile

Författare:

 • Unosson Mattias

Publiceringsdatum: 2001-01-29

Rapportnummer: FOA-R--00-01634-311

Sidor: 67

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Numerisk simulering
 • LS-DYNA
 • högpresterande betong
 • penetration
 • perforation
 • stålprojektil
 • numerical simulation
 • LS-DYNA
 • high performance concrete
 • penetration
 • perforation
 • steel projectile

Sammanfattning

I rapporten presenteras simuleringar av perforation och penetration i tre typer av mål gjutna av högpresterande betong och resultaten jämföres med försöksdata. Syftet med simuleringarna var att utvärdera den valda materialmodellens förmåga att förutsäga penetrationsdjup eller projektilens residualhastighet. Försöken simuleras med koden LS-DYNA och materialtyp 72, "Concrete damage". Lagrangeteknik tillämpas på problemet tillsammans med numerisk erosion baserad på skjuvtöjning. För perforation är överensstämmelsen med försöksdata god men för penetration är överensstämmelsen ej tillfredsställande.