Submarine tracking by means of passive sonobuoys. 1. Design of a simulation model and system

Författare:

 • Wahlstedt Alexander
 • Fredriksson Jesper
 • Jöred Karsten
 • Svensson Per

Publiceringsdatum: 1997-05-02

Rapportnummer: FOA-R--96-00386-505

Sidor: 47

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • submarine detection
 • sonobuoys
 • hyperbolic fix method
 • sonar equation
 • data fusion
 • ubåtsdetektion
 • hydrofonbojar
 • hyperboliska positionsbestämningsmetoden
 • sonarekvationen
 • datafusion

Sammanfattning

Denna rapport innehåller lösningsförslag till delar av problemet att simulera upptäckt och följning av en fientlig ubåt med hjälp av sonobojar i en grund skärgårdsmiljö. De metoder som används för att beräkna ubåtens position - hyperboliska positionsbestämningsmetoden och sonarekvationen - finns beskrivna i denna rapport, såväl som några alternativa metoder. Vidare innehåller rapporten en beskrivning av simuleringssystemets målsättning. Delar av simuleringsprogrammet. - i huvudsak baneditor, bojutläggning och positionsbestämning - har hittills implementerats i det objektorienterade språket Eiffel. Baneditorn PathEd används till att interaktivt definiera ubåtens bana. Bojutläggning och positionsbestämning görs i grafisk dialog med programmet SubTrack, version 1. Systemarkitekturen för PathEd och SubTrack version 1 finns beskriven i rapporten.