New technology as a threat and risk generator

Författare:

 • Jervas Gunnar
 • Dennis Ian
 • Corroy Richard

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0024--SE

Sidor: 325

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • kommunikationsproblem
 • kryptologi och steganografi
 • datorer och nätverk
 • mjukvaruproblem
 • elektroniska betalningstekniker
 • infrastrukturella beroendeproblem
 • hantering av IT-hot
 • legala problem
 • communication systems
 • cryptography and steganography
 • computers and networks
 • software threats and problems
 • electronic technologies
 • managing IT-threats and problems
 • legal problems
 • 13

Sammanfattning

Tidigare uppfattade de flesta ny teknologi som ett medel för att lösa problem. De senaste åren har teknikutvecklingen dock blivit så snabb att den av allt fler kommit att uppfattas som en risk eller ett hot. Detta beror främst på att ny teknologi utgör ett allt viktigare konkurrensmedel, och därför kommer ut på marknaden långt innan dess konsekvenser kunnat förutses. På så vis uppstår oavsiktliga tekniska fel som kan få allvarliga konsekvenser, eftersom olika system i allt högre grad är hopkopplade och därmed beroende av varandra. Dessutom kan kriminella eller fientliga aktörer medvetet utnyttja de svaga punkter som otillräckligt utprovade system alltid innehåller. Efter introduktion och översikt följer åtta kapitel som tar upp olika aspekter på teknologisk förändring och de problem den skapar. Dessutom diskuteras vad man kan göra för att eliminera eller reducera sagda problem. En slutsats är att det blivit allt svårare att hindra alla de tekniska fel och det missbruk som uppkommer i en tid av allt snabbare teknologisk förändring. Det är vår förhoppning att den här studien skall bidra till att motverka dessa problem.