Försök med luftstötvåg mot kylkrets till skyddad anläggning

Författare:

 • Elfving Carl
 • Carlberg Anders
 • Kristoffersson Gunnar
 • Bergman Carl-Göran
 • Svedbjörk Göran

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0037--SE

Sidor: 42

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Luftstötvåg
 • laddning
 • försök
 • kylkrets
 • skyddad anläggning
 • blast wave
 • charge
 • tests
 • cooling system
 • protected structure
 • 230

Sammanfattning

Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI har på uppdrag av Sycon Teknikkonsult AB genomfört försök där olika komponenter och kanalsystem, ingående i försörjningsdelen till en skyddad anläggning, har utsatts för belastning av luftstötvåg. Försöken visade att merparten av de provade komponenterna inte erhöll några märkbara funktionsnedsättningar för olika varianter av luftstötvågsbelastningar. Dessutom framkom att olika tekniska lösningar på kanalsystemen, som förträngningar och avlastningsluckor, har en viss reducerande effekt på uppkomna luftstötvågsbelastningar. Slutligen ges förslag på fortsatt arbete som bör omfatta framtagning av tillämpningsanvisningar för projektering av kylkretsar till skyddade anläggningar.