Weapons and protection division. Annual report 2000

Författare:

 • Janzon Bo
 • Wahlgren Kristina

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0065--SE

Sidor: 40

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • vapen
 • robotar
 • ammunition
 • stridsdelar
 • projektiler
 • explosivämnen
 • krut
 • pansar
 • skydd
 • årsrapport
 • weapons
 • missiles
 • munitions
 • warheads
 • projectiles
 • explosives
 • propellants
 • armour
 • protection
 • annual report
 • 200

Sammanfattning

Årsrapport för FOAAvdelningen för Vapen och skydd. Verksamheten inom avdelningens in- stitutioner beskrivs i sammandrag. Rapporten ger ägen en allmän beskrivning av avdelningens mål, verksamhet, organisation och ekonomi. Information ges om våra anläggningar, vetenskapliga och tekniska kompetenser och utrust- ningar. Avdelingens vetenskapliga publikationer samt rapporter till uppdragsgivare är för- tecknade. Rapporten är skriven på engelska.