Conversions of former biological weapons facilities in Kazakhstan : a visit to Stepnogorsk, July 2000

Författare:

 • Roffey Roger
 • Westerdahl Kristina S

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0082--SE

Sidor: 42

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Biologiska vapen
 • B-stridsmedel
 • konvertering
 • massförstörelsevapen
 • Stepnogorsk
 • Biomed-preparat
 • biological weapons
 • BW-agents
 • conversion
 • Stepnogorsk
 • anthrax

Sammanfattning

Rapport från konferensen "Biotechnological development in Kazakhstan : non-proliferation, conversion and investment", vilken hölls i Stepnogorsk den 24-26 juli 2000. Konferensen sponsrades av det amerikanska Försvarsdepartementet och organiserades av ett bioteknikcenter i Stapnogorsk i samverkan med "NIS Representative Office in Astana, Kazakhstan of the Centre for Non-proliferation STudies, Monterey Institute of International Studies". Konferensen koncentrerades på nedmontering och konvertering av tidigare producenter av B-stridsmedel. Avsikten var att för en större publik presentera USAs program för hotreduktion (CTR-program) och dess resultat av pågående verksamhet vid bioteknikcentra i Stepnogorsk samt att attrahera utländska investerare. Konferensen gav en god överblick över pågående konverteringsprojekt i Kazakhstan. Forskningsresultat presenterades från projekt finansierade av USA. En översikt gavs av hur långt konverteringsprojekten kommit och återstående problem. Ett besök ingick vid den tidigare anläggningen för storskalig framställning av B-stridsmedel. Rapporten ger också en översikt av vilka anläggningar och även testområdet på ön Vozrozhdeniye som var involverade i det forna sovjetiska B-vapenprogrammet i Kazakhstan samt pågående arbete med konvertering eler demontering. Problemen förknippade med denna konvertering liksom kritiska synpunkter från kazaker diskuteras. Finansiellt stöd på längre sikt önskades förbi demonsteringsstadiet för den involverade personalen.