Mikrostrukturell undersökning av WNiFe-stavar

Författare:

  • Petersson Jenny

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0093--SE

Sidor: 11

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Volfram
  • WNiFe
  • provpreparering
  • elektriskt/elektronmagnetiskt pansar
  • Tungsten
  • WNiFe
  • sample preparation
  • electric/electromagnetic armour
  • 210

Sammanfattning

Vid försök att simulera projektiler som träffar elektriska pansar förs en strömpuls genom metallstavar av volfram i en nickel-järnmatris. Efter försöken tillvaratas stavarna för mikrostrukturell undersökning i ljusoptiskt mikroskop, LOM.Dessa undersökningar har visat att sprickor kan uppkomma i mitten av det inre av stavarna. I en del stavar hittades inga sprickor i det inre, däremot hade en del av dem gått av under försöken. Brottytan studerades i dessa fall förutom i LOM även med hjälp av ett svepelektronmikroskop, SEM. Denna rapport dokumenterar tillvägagångssättet för provprepareringen och mikroskoperingen samt vad man kan se.