Elavbrotten i Auckland

Författare:

 • Fischer Georg
 • Molin Staffan

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0102--SE

Sidor: 85

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • infrastruktur
 • svåra påfrestningar
 • elförsörjning
 • sårbarhetsanalys
 • sårbarhetsanalys
 • krishantering
 • infrastructure protection
 • complex systems
 • vulnerability analysis
 • crisis management

Sammanfattning

FOI (tidigare FOA) har pa uppdrag av Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) genomfört en studie av den elkris som drabbade Auckland, Nya Zeeland, under år 1998. Elkrisen som drabbade Aucklands centrala affårsdistrikt (Auckland Central Business District - CBD) orsakades av en serie kabelbrott under januari till februari månad. Krisen inleddes fredagen den 20 februari och pågick i över fem veckor. Stömingama i elförsörjningen varade ända in i maj manad 1998.Centrala teman i FOI:s studie är hur stömingama inom elsystemet hanterades och hur samhället drabbades av elbortfallet.