Finite volume methods, unstructured meshes and strict stability

Författare:

 • Adamsson Carl
 • Forsberg Karl
 • Nordström Jan

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0121--SE

Sidor: 37

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Finit volymmetod
 • summation by part
 • strikt stabilitet
 • ostrukturerad
 • finite volume method
 • summation by part
 • strict stability
 • unstructured
 • 840

Sammanfattning

Den ostrukturerade, nod-centrerade finita volymmetoden analyseras och vi visar att den kan behandlas med hjälp av summation by parts-operatorer. Vi visar också att strikt stabila formuleringar erhålls genom att introducera randvillkor svagt.