A review of methods of analysis for problems of penetration, field theory and constitutive equations

Författare:

 • Unosson Mattias

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0126--SE

Sidor: 26

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Fortifikationer
 • konventionell vapenlast
 • penetration
 • numerisk analys
 • fältteori
 • konstitutiva ekvationer
 • fortifications
 • conventional weapons loading
 • penetration
 • numerical analysis
 • field theory
 • constitutive equations
 • 230

Sammanfattning

En kort litteraturstudie har genomförts inom området mekaniska konstitutiva ekvationer. Inledningsvis behandlas begreppen fortifikation och konventionell vapenlast, varefter en kort sammanfattning av tillgängliga lösningsmetode för penetrationsproblem följer. Fältteori för mekanik och termodynamik behandlas med kinematik för finita elastiska och inelastiska deformationer. Studien avslutas med en introduktion till mekaniska konstitutiva ekvationer med inriktning mot dynamiskt belastade solider.