On calibrating reaction rate laws using detonation shock dynamics

Författare:

  • Helte Andreas

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0151--SE

Sidor: 14

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Krökta detonationsfronter
  • brinn ekvationer
  • okänsliga sprängämnen
  • detonation shock dynamics
  • reaction rate laws
  • high explosives
  • IM
  • 220

Sammanfattning

En datorkod för beräkning av flödet i reaktionszonen i ett detonerande sprängämne har utvecklats. Koden baseras på teorin för svagt krökta detonationer. Från uppmätta relationer mellan detonationshastigheten och detonationsfrontens krökning kan en brinnekvation kalibreras på ett effektivt sätt. En kalibrerad brinnekvation är av vikt vid simuleringar av vapenverkan och ammunitionssäkerhet för vapensystem som innehåller okänsliga sprängämnen. Dessa uppträder ofta icke-idealt, vilket innebär att reaktionszonens storlek påverkar sprängämnets uppträdande. Detta gör att enklare modeller som förutsätter en omedelbar omsättning av sprängämne till spränggaser ej kan användas. Genom att inkludera en brinnekvation i detonationsmodellen kan inverkan av reaktionszonens ändliga utbredning beskrivas på ett fysikalisk sätt, t.ex. kan funktionssäkerhet och ammunitionssäkerhet simuleras med avseende på beskjutning och liknande mekaniska stötförlopp.