Protection of mid-infrared sensors against laser radiation. Preliminary report

Författare:

  • Hallberg Tomas
  • Sjöqvist Lars
  • Svensson Sören

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0152--SE

Sidor: 33

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • 310
  • 320
  • laserskydd
  • IR
  • laser protection
  • E3021

Sammanfattning

Under 1990-talet har utvecklingen av IR-motmedel intensifierats. En av de mest intensiva satsningarna inom militär laserforskning just nu är utveckling av laserkällor för IR-motmedel mot IR-jaktrobotar och IR-Lv-robotar. Forskningen, inom laserområdet, utgör därför ett potentiellt hot mot IR-robotar. Rapporten syftar till att ta fram tekniskt underlag för hur laserhotet i området 2-5 mikrometer ska mötas. Under de senaste 10 åren har forskning om skydd mot laser koncentrerats till synliga våglängder och skydd av ögon. Med start under år 2001 kommer vår forskning rörande skydd i IR-området att öka. Denna rapport kommer att utgöra startpunkt för en begränsad men målmedveten insats. Under år 2003 kommer en principdemonstration av ett skydd i IR-området att genomföras. De mest lovande principerna verkar vara: 1. Absorption på grund av fria laddningsbärare i halvledare. 2. Strålningsinitierade fasomvandlingar. Tillgänglig information tyder på att dessa principer verkar ha en rimlig chans att uppfylla prestandakraven. Vi siktar på att demonstrera en eller båda dessa principer under år 2003.