Signature simulation and signal analysis for 3-D laser radar

Författare:

 • Carlsson Tomas
 • Steinvall Ove
 • Letalick Dietmar

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0163--SE

Sidor: 57

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • 320
 • laser
 • laserradar
 • vågformssimulering
 • måligenkänning
 • toolbox
 • matlab
 • laser radar
 • waveform simulation
 • target recognition
 • E7030

Sammanfattning

Från vanliga laserdata kan man enkelt bestämma avståndet till målet i varje skott. En vidareutveckling är att extrahera den reflekterade vågformen i varje laserskott. Det senaste tillägget till tekniken är den så kallade 3-D-laserradarn som sveper över målet och genererar en matris av reflekterade vågformer. Teori från den tidigaste formen av laser har applicerats på den senaste teknologin, 3-D-laserradarn. Innan det här projektet har de dock inte varit samlade i en toolbox i MATLAB och därmed inte tillräckligt väl testade och utvärderade. Den här rapporten innehåller den teoretiska bakgrunden för simulering av den reflekterade vågformen följt av en mindre validering av algoritmerna. För att analysera den simulerade vågformen, presenterar den här rapporten ett försök att utgående från vågformen identifiera lutningen hos en yta. Toolboxen är implementerad i MATLAB och framställs i denna rapport endast med en beskrivning.