Reserapport från tjänsteresa till Indien 13-20 juni 2001

Författare:

  • Jonson Pål

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0164--SE

Sidor: 15

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Försvarsanalys
  • Indien
  • Kashmir
  • kärnvapen
  • Pakistan
  • konventionella stridskrafter
  • India
  • nuclear weapons
  • conventional forces

Sammanfattning

Rapportförfattaren genomförde under juli 2001 tillsammans med ambassadör Ingolf Kiesow en forskningsresa till New Delhi och Kashmir inom ramen för FOI-projektet Säkerhetspolitik och NBC-vapen. Syftet med resan var att inhämta information om det säkerhetspolitiska läget i Indien och dess angränsande länder i allmänhet och om utvecklandet av Indiens kämvapenprogram i synnerhet. De diskussionsämnen som denna reserapport redogör för är utformningen av Indiens framtida kämvapenprogram, utvecklingen av Indiens konventionella stridskrafter, situationen i Kashn-år samt förutsättningarna för den samtalsdialog som påbörjades mellan Indien och Pakistan den 14 juli 200 1.