Response and damage due to medium velocity impact on composites

Författare:

 • Olsson Robin
 • Paget Christophe

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0235--SE

Sidor: 38

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Kompositmaterial
 • slag
 • slagskador
 • slagbelastning
 • intryckning
 • dubbelskalspaneler
 • composite materials
 • impact
 • impact damage
 • impact loads

Sammanfattning

Denna rapport beskriver respons och skador i kompositlaminat av kolfiber/epoxi vid slagprov med medelhög hastighet. En kvasiisotrop och en vingrelevant 3 mm tjock uppläggning provades för vart och ett av materialen IM7/8552 och IM7/977-2. Prov utfördes med en instrumenterad 10 g slagkropp vid 37 och 47 m/s (7J och 11J). Slagresponsen presenteras i form av kontaktlast och utböjningshistorier. Skadorna kvantifieras genom intryckningsdjup och storlek på delamineringsområdet. Resultaten visar att stenskott kan orsaka betydande delamineringar utan någon synlig skada på ytan. Förutom jämförelser för ett givet material och en given uppläggning fanns ingen direkt koppling mellan intryckningsdjup och delamineringsstorlek. I själva verket upptäcktes de största delamineringarna i materialet med de minsta intryckningarna.