Integration och styrning av sensorer i nätverk

Författare:

 • Strömberg Dan

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0237--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • 770
 • E7022
 • beslutscirkel
 • OODA loop
 • datafusionsnod
 • multisensorintegration
 • datafusion
 • sensorstyrning
 • sensornät
 • multi sensor integration
 • data fusion
 • sensor management
 • sensor net

Sammanfattning

På moderna stridsplattformar finns många sensorer men mycket litet av dataintegration. Det skapar problem för plattformsoperatörer som måste ha hög situationsmedvetenhet, eftersom tid måste ägnas åt att manövrera och tolka sensordata. Ett annat problem är att den flexibilitet som finns i moderna sensorsystem kräver lämpligt operatörsstöd för snabb och flexibel sensorstyrning. Kunnande börjar nu etableras om hur plattformsburna sensorsystem under operatörens kontroll kan arbeta tidseffektivt, det vill säga självständigt kan anpassas efter de dynamiska behov som finns av situationsmedvetenhet och sensorstyrning. Ett verktyg har utvecklats på FOI för att studera dessa problem. Den centrala principen har varit att utgå från beslutscirkeln (eng: OODA-loopen). Verktyget kan simultant bearbeta ett (godtyckligt) antal operatörsstyrda eller maskingenererade OODA-loopar. Det interagerar med alla operatörer och sensorer ombord på plattformen, och utgör en datafusionsnod. Den kan också samverka med andra plattformar av samma eller annan typ (fartyg, flygplan, markfordon). Datafusion, situationsbedömning, hotanalys och sensorstyrning utförs under bearbetningen av de individuella OODA-looparna. I ett par applikationsexempel visas hur noden kan användas inte bara för att styra plattformens egna sensorer utan även sensorer på andra plattformar. Avslutningsvis visas hur noden kan användas för att bygga upp operatörstjänster vilka kan utnyttjas av användare som inte måste känna till vilka sensorer som egentligen finns att tillgå.