HPM. Framvägskoppling och -skydd. Lägesrapport

Författare:

 • Bäckström Mats
 • Lunden Olof
 • Andersson Patrick
 • Ferrer Isabel
 • Loren Jörgen

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0265--SE

Sidor: 42

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • 340
 • HPM
 • EMC
 • skärmning
 • skyddskretsar
 • framvägskoppling
 • shielding
 • limeter
 • front-door coupling

Sammanfattning

Föreliggande rapport är en lägesbeskrivning av den kompetensuppbyggnad som skett under 2001 inom området HPM Framvägskoppling och skydd. Området ingår i det av FM finansierade projektet HPM Skydd E3031 och är samordnat med FMV-projektet HPM Skyddsteknik E3660 Ämnet är ett för HPM-verksamheten väsentligen nytt område. I projektplanen sägs: " Verksamheten avser verkan av HPM på gruppantenner och utveckling/utvärdering av skyddsmetoder. Denna sker i nära samverkan med projekt inom gruppantennområdet som bedrivs på institutionen. En del av verksamheten avser primärt att studera verkan på kretselektroniken samt utveckling/utvärdering av skyddskomponenter som integreras i antennstrukturen, men kan också komma att innefatta studier av optiskt styrda kiselytor som t.ex. kan appliceras som skydd i radomyta. En annan del av verksamheten avser ett fördjupat studium av möjligheten att med hjälp av elektriskt överslag i antennaperturen dämpa inläckningen av HPM. Inledande försök av detta slag har gjorts tidigare (utanför HPM-projektet) i samverkan med industri. Verksamheten har som mål att demonstrera praktiskt användbara skyddsåtgärder vid utgången av 2003." Verksamheten under 2001 har bestått delni uppbyggnad av ny laboratorieutrustning för studier av elektriskt överslag i antennslits och uppbyggnadlanpassning av laboratorieutrustning för inledande studier av skyddsprestanda hos några befintliga, kommersiella, skyddskretsar, s.k. "limitrar".