Skydd mot laser - en introduktion

Författare:

  • Kariis Hans
  • Svensson Sören

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0266--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • 310
  • laser
  • skydd
  • ögonskada
  • antisensorlaser
  • protection
  • eye injury
  • anti sensor laser

Sammanfattning

Rapporten ger en introduktion till området skydd mot laser. Laserns historia och funktion beskrivs kort. Exempel på farliga, huvudsakligen militära, lasersystem och de skador dessa kan åstadkomma presenteras. Den internationella konvention som förbjuder ögonskadande lasrar diskuteras. Olika typer av skydd mot laser redovisas, med utgångspunkt från den forskning som bedrivs inom området på FOI.