Beslutstöd för markmålsinsatser - Sampresentation av sensordata och digital karta

Författare:

 • Grahn Per

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0282--SE

Sidor: 38

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • geodetiska samband
 • kartprojektioner
 • polygonoperationer
 • sampresentation
 • markspaning
 • geodesy transformations
 • map projections
 • polygon operations
 • fusion picture-maps
 • ground surveillance

Sammanfattning

Som ett beslutsstöd för markmålsinsatser har man behov av att sampresentera kartinformation med sensordata. Rapporten beskriver hur man i ett markspaningssystem kan sammanlagra bild och kartunderlag samt ger ett exempel där en SAR-bild sampresenterats med kartan och resultat av detta. Flera olika algoritmer beskrives såsom: grundläggande geodetiska transformationer, de i Sverige vanligaste kartprojektionerna, logiska operationer på Polygondata samt några typiska sensorers geometriska transformationer till en kartprojektion. Vidare beskrivs Lantmäteriverkets digitala karta (terrängkartan).