An implicit method for a strain rate dependent constitutive model implemented in AUTODYN as a user subroutine

Författare:

 • Westerling Lars

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0310--SE

Sidor: 42

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Hydrokod
 • töjningshastighetsberoende
 • Johnson och Cook
 • implicit
 • autodyn
 • hydrocode
 • strain rate dependence
 • Johnson and Cook
 • implicit
 • autodyn

Sammanfattning

En implicit numerisk metod för den töjningshastighetsberoende konstitutiva modellen av Johnson och Cook beskrivs. Vi har infört den i AUTODYN-2D som en användarrutin. Anledningen är, att standardmetoden ibland leder till högfrekventa oscillationer och underskattning av töjningshastighetens inflytande på flytspänningen. Standardmetoden, vår implicita metod liksom även en ny metod (där också de nämnda problemen är åtgärdade), införd i senaste versionen av Autodyn (v. 4.2 utgiven i oktober 2001), jämförs.