Slutrapport för projektet Digital mottagarteknik

Författare:

 • Gustavsson Rolf
 • Nagy Peter
 • Falk Johan

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0328--SE

Sidor: 28

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • signalspaning
 • kortvåg
 • modulationsklassificering
 • upptäckt
 • pejling
 • DSSS
 • bandspridda signaler
 • bredbandiga SIS-system
 • KOS
 • DMT
 • digital mottagarteknik
 • electronic support
 • ES
 • wideband ESM-systems
 • DSSS
 • spread spectrum signals
 • detection
 • direction finding
 • HF

Sammanfattning

Projektet digital mottagarteknik har sedan 1989 bidragit till en ökad kunskap inom försvarsmakten om signalspaning och pejling på kortvågsbandet. Med hjälp av de system som man under åren har byggt upp inom projektet (Konrad, DMT-systemet, KOPEK och SESAM) har man under ett stort antal fältprov och demonstrationer kunnat visa de bredbandiga digitala signalspaningssystems förmåga till upptäckt, analys och lägesbestämning (även efter sändningens slut) av signaler som tidigare ansågs som svårhanterliga. Under de senaste åren har ett arbete bedrivits med upptäckt- och lägesbestämning med TDOA-teknik av såväl bandspridda som smalbandiga kommunikationssignaler. Detta kan få stor betydelse då ett sådant system kan göras litet och lätt vilket ger förutsättningar för att kunna verka från ex vis små UAVer.