Flygburen passiv lägesbestämning baserad på noggrann frekvensmätning

Författare:

 • Andersson Börje
 • Henriksson Daniel
 • Lindgren Björn

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0329--SE

Sidor: 98

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • telekrig
 • SEAD
 • signalspaning
 • radarvarnare
 • lägesbestämning
 • DDOA
 • frekvensmätning
 • electronic warfare
 • ESM
 • RWR
 • emitter location
 • frequency estimation

Sammanfattning

Vid internationella militära insatser är behovet av att ha kontroll över aktuellt luftrum väsentligt vilket klart har framgått vid senare års konflikter. En viktig duell sker mellan eget flyg och motsidans mobila radarledda LV-system. För att upptäcka dessa hot/mål och invisa vapeninsats - i form av till exempel signalsökande robot - är radarsis-system en primär sensor och normalt används speciella flygplan för uppgiften. Duellresultatet är i hög grad beroende av kvaliteten i invisningen vilket traditionellt har resulterat i systemlösningar med komplex hårdvara. Den pågående utvecklingen av mottagare med tidig digitalisering erbjuder nu likvärdiga eller bättre prestanda med enkla antennarrangemang och utökad digital signalbehandling. I rapporten ges en genomgång av en lägesbestämningsmetod som kombinerar noggrann frekvensbestämning med grov mätning av ankomstriktning. Efter en inledande beskrivning av metoden kommenteras de parametrar som påverkar lägesbestämningens prestanda. Exempel ges på resultat som erhållits vid rena datorsimuleringar respektive omfattande simuleringar i en utvecklad testbänk. En stor del av rapporten ägnas åt att beröra olika aspekter av den noggranna frekvensmätning som är en förutsättning för att lägesbestämningsmetoden ska resultera i goda prestanda. Rapporten är avsedd som en lägesbeskrivning. Arbetet kommer att fortsätta under 2002.