Interaktiva adaptiva marksensornät i ett användningsperspektiv

Författare:

 • Morin Magnus
 • Thorstensson Mirko
 • Fransson Jörgen

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0343--SE

Sidor: 35

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • IAM
 • marksensornät
 • sensorer
 • scenarion
 • MIND
 • interactive
 • ground-sensor network
 • sensors
 • scenarios

Sammanfattning

Rapporten definierar 25 parametrar för att definiera egenskaper hos ett marksensomät. Parametrarna beskriver nätets förmåga, dess principer för verkan, gruppering, och kommunikation, samt dess uthållighet och terrängegenskaper. Med utgångspunkt från parametrarna analyserar rapporten åtta stridstekniska scenarion, med relevans för såväl nationella som internationella insatser. Syftet är att undersöka behov och möjligheter att understödja verksamheten med marksensornät. Detta angreppssätt har fördelen att olika tekniska alternativ tidigt belyses från systemsynpunkt och ur ett användningsperspektiv. Studien visar att framtidens interaktiva adaptiva marksensornät återfinns i ett spektrum som sträcker sig från autonoma självupprättande nät för avståndsutläggning till manuellt grupperade och övervakade nät med kvalificerade sensornoder.