FOI Miljöredovisning 2001

Författare:

 • Ahlberg Mats
 • Johansson Jan
 • Nilsson Pär
 • Thorpsten Jerker
 • Tryman Rolf
 • Gustafsson Eva
 • Lundholm Britt-Marie
 • Sundström Arne
 • Thuren Ronny

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0346--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Miljöledningssystem
 • miljöpolicy
 • miljömål
 • handlingsplaner
 • environmental management systems
 • environmental policy
 • environmental goals
 • action plans

Sammanfattning

Under 2001 har det övergripande miljöledningsarbetet inriktats på att integrera miljöledningsarbetet vid de två myndigheterna FOA och FFA till en gemensam verksamhet för FOI. En miljöutredning har genomfört avseende FOIs verksamhet i Bromma och nu är miljöpåverkan vid hela FOI utredd. FOIs styrelse har fastställt en miljöpolicy för myndigheten och generaldirektören har fastställt övergripande mål för 2001. En miljöklassning av det område som FOI avträtt i Ursvik har genomförts En särskild rubrik avseende miljöaspekter har införts i mallen för projektplaner inför år 2002. En miljövärdering har under året genomförts av forskningen vid FOIs avdelning för Flygteknik. Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet, Försvarsmakten, FMV och FORTV har lagt ut miljöforskningsuppdrag på FOI och FOIs kompetens har också nyttjats för miljöforskning åt den civila sektorn. Arbetet med att utveckla system för utvärdering och resultatuppföljning i form av nyckeltal fortsätter under 2002. Tidigare anläggningar för telebildsmöten vid fd FOA har kompletterats med en anläggning i Bromma. Antalet nyttjade timmar har ökat från 501 timmar år 2000 till 531 timmar år 2001. Nyckelpersoner har utbildats i miljöbalken, redovisningskrav enligt ISO 14001 samt miljörevision. Allmänna miljöutbildningar har genomförts vid 3 avdelningar. Totalt har nu cirka 430 personer deltagit. En myndighetsövergripande revision av miljöarbetet har genomförts av FOIs internrevisor. Han finner att miljöarbetet på övergripande nivå haft något av ett "mellanår" och bedömer att det måste intensifieras under 2002.