Indirekt miljöpåverkan från försvarssektorn

Författare:

 • Finnveden Göran
 • Wadeskog Anders
 • Eriksson Björn N
 • Johansson Jessica
 • Palm Viveca
 • Åkerman Jonas
 • Hedberg Leif

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0368--SE

Sidor: 54

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • miljöledningssystem
 • sektorsansvar
 • indirekt påverkan
 • försvaret
 • kemikalier
 • strategisk miljöbedömning
 • input-output analys
 • miljöräkenskaper
 • environmental management
 • systems
 • sector responsibility
 • indirect environmental
 • impacts
 • defence chemicals
 • strategic environmental
 • assessment
 • input-output analysis
 • system of economic and
 • environmental accounting
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

Vid införande av miljöledningssystem skall en organisations indirekta såväl som direkta miljöpåverkan kartläggas. Den direkta miljöpåverkan från försvarssektorn har analyserats i tidigare studier. I denna studie studeras den indirekta miljöpåverkan med hjälp av miljöexpanderade input-output analyser, som därmed ger ett livscykelperspektiv. Indirekt miljöpåverkan uppstår vid produktion av alla de varor och tjänster som försvarssektorn använder. Studiens beräkningar omfattar användning av energibärare, några traditionella luftemissioner samt indikatorer för användning av kemiska produkter. Resultaten indikerar att den indirekta miljöpåverkan kan vara signifikant jämfört med den direkta. Det är därför av betydelse att beakta även den indirekta miljöpåverkan vid bedömningar av sektorns totala miljöpåverkan. En relativt stor andel av den indirekta miljöpåverkan uppstår utomlands, till följd av sektorns relativt stora importhandel. Den metodik som utvecklats för detta projekt är generell och kan användas även för att bedöma total miljöpåverkan från andra samhällssektorer. Resultaten kan också användas i samband med strategiska miljöbedömningar av en ny plan eller policy inom en sektor. De resultat som presenteras här torde vara användbara för flera myndigheter inom försvarssektorn och för Försvarsdepartementet bland annat i samband med miljöledningssystem samt inom försvarets arbete med sektorsansvaret.