Att studera civil ledning och samverkan. Perspektiv på ett forsknings- och kunskapsområde

Författare:

  • Larsson Per

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0372--SE

Sidor: 55

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Ledning
  • samverkan
  • samordning
  • civil ledning
  • command
  • control
  • co-operation
  • civil defence

Sammanfattning

I rapporten diskuteras vad som kan sägas utgöra forsknings- och kunskapsområdet "civil ledning" och i vilken riktning detsamma bör utvecklas. I rapporten presenteras också ett embryo till ett begrepps- och analysramverk för "civil ledning".