Robusthet som resultatbegrepp - Naturekonomisk modellering av grannskap

Författare:

 • Bergström Sören
 • Johansson Lena
 • Nilsson Jim
 • Olin Bo

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0384--SE

Sidor: 106

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • förvarningssystem
 • robusthet
 • simulering
 • sårbarhet
 • early warning system
 • robustness
 • simulation
 • vulnerability

Sammanfattning

Med denna rapport fullföljs det arbete som dokumenterades i den tidigare FOA-rapporten "Robusta bostadsområden och grannskap - Nyckeltal för drift och planering" på ett mer praktiskt plan. Rapporten består av flera delar samt bilagor där detaljer i arbetet redovisas. Del I - Bakgrund - innehåller bl. a. en redogörelse för de begrepp som används i rapporten, projektets huvuddrag och en sammanfattning av principerna för naturekonomisk teori och redovisning. Del 2 - Simulering av alternativa utvecklingsförlopp - riktar sig till en bred målgrupp av planerare. Den beskriver en simulering av robustheten hos ett planerat bostadsområde, Han-unarby Sjöstad, då området ställs inför olika utmaningar samt redovisar resultatet från simuleringen. Tyngdpunkterna i beskrivningen ligger på redovisning förutsättningarna för och resultatet av simuleringen. Del 3 - Förvarrtingssystem för robusthet i drift av ett bostadsområde - här ställs frågorna: "Vilka kritiskafaktorer och svaga signaler behöver vi hålla ögonen påför att ha robustheten under kontroll? Hur skall vi kunna observera och bevaka dessafaktorer och signaler inom och utanför grannskapet?" Redovisningen omfattar en beskrivning av Lindeborg och en skiss till ett förvan-iingssystem benämnt ARGUS. Del 4 - Redovisning av metoderfarenheter Del 5 - Implementeringsfrågor I ett antal bilagor lämnas utförliga redovisningar hur arbetet i detalj har utförts.