From Taiwan to Taliban; Two Danger Zones in Asia

Författare:

 • Kiesow Ingolf
 • Oldberg Ingmar
 • Jonson Lena
 • Schlyter Oscar
 • Jonson Pål
 • Sandström Emma

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0393--SE

Sidor: 407

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • China
 • Taiwan
 • Western pacific
 • South China Sea
 • UNCLOS
 • Försvarsanalys
 • Ballistic Missile Defence
 • World Trade Organisation
 • terrorism
 • Afghanistan
 • South Asia
 • Central Asia

Sammanfattning

Det kalla kriget har inte medfört en avspänning i Asien. Mest brännande är att Kinas ambitioner att inkorporera Taiwan möter motstånd från Taiwan och USA. Denna motsättning förstärks av USA:s och asiatiska grannländers vilja att hålla sjövägarna öppna å ena sidan och Kinas anspråk på Sydkinesiska havet å den andra. Kinas kärnvapenmodernisering och USA:s program för ett ballistiskt missilförsvar förvärrar motsättningen. Kinas inträde i WTO verkar i motsatt riktning och ökar ytan för fredliga kontakter med USA. Attacken på World Trade center den 11 september och USA:s krig mot terrorismen har förändrat den strategiska bilden i Centralasien och sydasien. Politiskt sköra stater i centralasien utsätts för ökat tryck genom USA:s närvaro. Kina har fått amerikansk trupp stationerad på sin västra sida efter att tidigare bara ha mött amerikansk närvaro på sin östra sida. Motsättningen mellan kärnvapenmakterna Indien och Pakistan hårdnar, medan USA söker ha goda förbindelser med dem båda. Kina stöder traditionellt Pakistan.