Utforming av bergtunnlar. Etapp 9

Författare:

 • Berglund Roger

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0421--SE

Sidor: 73

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • bergtunnlar
 • luftstötvåg
 • komplexa geometrier
 • fortifikation
 • experiment
 • barriärer
 • rock tunnels
 • air blast
 • complex geometry´s
 • fortification
 • experiments
 • barriers
 • Vapen och Skydd

Sammanfattning

För att studera luftstötsvågsutbredningen i ett tunnelsystem påbörjades ett projekt 1995 med försök i full- och modellskala. Fullskaleförsöken har utförts i en bergtunnel på Älvdalens skjutfält. I denna etapp (Etapp 9) studerades effekten av olika stora hål (>1m2) i en barriär. Syftet var att se om diverse utrustning får tillräckligt skydd bakom en barriär som ej är helt tät. Tryckuppbyggnaden studerades i hela tunneln men tonvikten låg på effekterna bakom barriären.