Utvärdering av Räddningsverkets stöd till minröjning i Kosovo

Författare:

  • Broberg Wulff Maria
  • Ströberg Karin

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0434--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Utvärdering
  • humanitära insatser
  • internationella operationer
  • minröjning
  • evaluation
  • humanitarian operation
  • international operations
  • demining

Sammanfattning

SRV fick i september 1999 från Sida i uppdrag att ge minröjningsstöd till FN:s minröjningscentrum - Mine Action Co-ordination (UNMIK MACC) - i Kosovo. Stödet har bl. a. givits i form av expertstöd inom orådena IT, sjukvård och minhundekipage. Det är dess stödinsatser som utvärderas i rapporten. De intervjuade företrädare från mottagare (UNMIK MACC) och samverkansorgan (andra minröjningsorganisationer i Kosovo och Internationella Röda Korset), säger sig vara mycket nöjda med det svenska stödet. De svenska experterna ses som tekniskt kunniga. Det finns dock möjligheter att utveckla det svenska stödet. SRV borde enligt utvärderingen se över sin internationella insatsverksamhet vad gäller anställningsformer för experter, förberedelser av insatser, projekthantering, avrapportering och förankring av insatser inom den egna organisationen. I fråga om svensk policy på området behöver Sida och SRV samordna sig. En gemensam minröjningspolicy ger en bättre bild av Sverige internationellt och ökar möjligheten till kostnadseffektiv verksamhet.