Fjärrstridskrafter - Rysslands framtida kapacitet

Författare:

 • Löfstedt Helge

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0439--SE

Sidor: 100

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ryssland
 • fjärrstridskrafter
 • flygstridskrafter
 • militär styrka
 • kapacitet
 • prestanda
 • agregering
 • Russia
 • Air Force
 • force power
 • capability
 • performance data
 • aggregation
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

utvecklingen av precisionsstyrda vapen leder till kraftigt ökad bekämpningsförmåga från luften. ryssland har resurser och kunskap för att följa dennaa utveckling. Detta även om Ryssland måste begränsa sig till att utnyttja dagens flygplan. En förutsättning är att det ryska flygvapnet utvecklar normalt materielunderhåll och normal flygträning. Den ökade kapaciteten kan bli ett hot först efter påtagliga politiska förändringar. Det innebär att försvarsåtgärderna i första hand blir politiska - stöd till rysslands fortsatta demokratiska utveckling. Men ett väpnat luftförsvar behövs som sista utväg. Det underlag som utnyttjats redovisas i rapportens andra del. Sättet att väga samman ett flertal prestandauppgifter till sammanfattande kapacitetstal redovisas. Data från Kosovo och Kuwait utnyttjas för attackbeväpningen. en ny metod har utvecklats för jaktflyg. Ett antal variationsanalyser genomförs för att belysa osäkra ingångsvärden.