Utomhusförsök med passiv avståndsindikering av ammoniak, svaveldioxid och propan

Författare:

 • Beil Andeas
 • Fällman Åsa
 • Nelsson Claes

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0440--SE

Sidor: 28

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ammoniak
 • avståndsindikering
 • C-stridsmedel
 • FTIR
 • IR
 • RAPID
 • Thermovision 900
 • TIC
 • ammonia
 • CWA
 • remote detection

Sammanfattning

För att skaffa mer erfarenhet av passiv FTIR utfördes ett fältförsök på norra skjutfältet (I20, Umeå) under tre dagar i september 2001. Frågeställningar som önskades besvaras var om RAPID kunde användas för mobil indikering, hur olika IR_bakgrunder påverkar tekniken samt verifiera misstanken om att svaveldioxid och propan är svårt men möjligt att indikera med denna teknik. I de flesta försöken användes ammoniak och alla utsläpp gjordes från gasflaska innehållande kondenserad gas. För försöken med mobil indikering monterades RAPID på ett terrängfordon och ammoniak indikerades på 700 meters avstånd då terrängfordonet kördes med hastigheten 15-25 m/s. Detektionsgränsen för ammoniak beräknades till 2,5 ppm, för svaveldioxid till 18 ppm och för propan till 300 ppm. Ur mätningarna med ammoniak uppskattades detektionsgränsen för G-ämnen till 0,4-0,8 ppm och för senapsgas till 0,7-1 ppm. För alla detektionsgränser ovan gjordes antagandet om en molnbredd på 100 m och en temperaturskillnad mellan moln och bakgrund på 1 Kelvin. Instrumentet demonstrerades dessutom för eprsonal från FM (främst SkyddC) och FMV då tekniken är intressant för NBC-kompaniets vidkommande.