Design of experiment. How to improve reverberation chamber mode-stirrer efficiency

Författare:

  • Lunden Olof
  • Bäckström Mats

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0468--SE

Sidor: 37

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • faktorförsök
  • modväxlande kammare
  • factorial design
  • DOE
  • reverberation chamber
  • mode-stirred chamber
  • EMC
  • HPM

Sammanfattning

Vad gör att en omrörare är effektiv i en modväxlande kammare, och hur kan man finna de viktigaste konstruktionsparametrarna? Detta är ett problem som kan vara mycket komplicerat att modellera och analysera teoretiskt. Ett alternativt och intressant angreppsätt, som kan genomföras relativt lätt är att göra ett faktorförsök. Fokus har varit att undersöka traditionella roterande omrörare. För att genomföra ett faktorförsök, behöver man välja ett fast antal "nivåer" (eller "versioner") för varje variabel (faktor) och sedan utförs försöket vid alla tänkbara kombinationer. Testkriteriet som valts vid denna studie är den frekvens för varje omrörare, vilken korresponderar mot 200 okorrelerade omrörarpositioner. Resultatet av faktorförsöket visar att effekten av att ändra diametern hos omröraren är mycket större än att ändra höjden. Detta verkar vara ännu tydligare vid 50 okorrelerade omrörarsteg än vid 200. Effekten av att ändra kammarens volym är ganska liten. Det senare illustreras av att frekvensen för 200 okorrelerade omrörarsteg förbättras bara omkring 60 % om kammaren är 1 m3 jämfört med 210 m3.