Framtagning av nytt similiämne för senapsgas (HD)

Författare:

 • Trogen Lars
 • Andersson Gustav
 • Berglund Tage
 • Edvinsson Åsa
 • Nyholm Sune

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0478--SE

Sidor: 36

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Similiämnen
 • kemiska stridsmedel
 • CWA
 • MES
 • metylsalicylat
 • senapsgas
 • övningsämne