Penguin Gasgenerator Refurbishment Program PGRP

Författare:

 • Ström Lars
 • Eiderfors Bengt
 • Olsson Stefan
 • Sanden Roland
 • Pettersson Åke

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0484--SE

Sidor: 18

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Krut
 • tändarsystem
 • ammoniumnitrat
 • HTPB
 • propellants
 • igniter system
 • ammoniumnitrate
 • HTPB

Sammanfattning

Institutionen för Framdrivning och stridsdelar vid FOI Vapen och skydd har på uppdrag av FMV:KC Vapen genomför en studie avseende utbyte av krutladdningar till RBS12 gasgenerator. Förslag ges till åtgärder för utbyte av de gamla krutladdningarna mot nya. Krutet föreslås även i fortsättningen bestå av ammoniumnitrat + HTPB. Förslag ges till tändare. Metoder föreslås för provning av såväl av krutet separat som prov med kompletta gasgeneratorer. Följande har undersökts: o Utbyte av gamla laddningar mot nya. o Tändarsystem. o Gjutegenskaper för nytt krut. o Brinnegenskaper för nytt krut. o Provning av nytt krut i komplett gasgenerator. o Förslag till kvalificeringsprogram.