Design and analysis of an all-optical free-space communication link

Författare:

 • Levander Fredrik
 • Sakari Per

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0486--SE

Sidor: 90

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • fri optisk kommunikation
 • FSO
 • laserkommunikation
 • atmosfärsdämpning
 • turbulens
 • tillgänglighet
 • fiberoptik
 • länkbudget
 • optisk transceiver
 • teleskop
 • free space optics
 • FSO
 • laser communication
 • atmospheric attenuation
 • turbulence
 • availability
 • fiber-optics
 • link budget
 • optical transciever
 • telescope

Sammanfattning

Fri optisk kommunikation får ett alltmer ökande intresse i både det militära och civila IT-samhället genom dess potentiellt höga överföringshastighet, snabba utplacering, portabilitet samt höga säkerhet ur avlyssnings- och störsynpunkt. Det huvudsakliga problemet består i att kommunikationslänken påverkas av dåliga väderförhållanden, vilket kan ge upphov till en otillräcklig tillgänglighet. Denna rapport omfattar en undersökning av möjligheterna för en heloptisk fri-optisk länk avsedd för kommunikation över korta avstånd (200-500 m). Labtester har utförts för att utvärdera länkkonstruktionen. Fälttester genomfördes för att undersöka tillgänglighet och felprestanda under påverkan av olika väderförhållanden. Atmosfärspåverkan orsakad av turbulensrelaterade effekter har studerats mer ingående. Den mest kritiska delen av länkdesignen visade sig vara mottagaroptiken och ett flertal konstruktionslösningar undersöktes. Den största fördelen med en heloptisk konstruktion, jämfört med kommersiellt tillgängliga elektrooptiska system, är den potentiellt lägre kostnaden.