Comparison of spectral element and finite difference methods for electromagnetic wave propagation over a material discontinuity

Författare:

 • Sjögren Martin

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0489--SE

Sidor: 79

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Elektromagnetism
 • vågutbredning
 • materialdiskontinuitet
 • spektralelementmetod
 • hög ordning
 • finitdifferensmetod
 • effektivitet
 • stabilitet
 • noggrannhet
 • electromagnetism
 • wave propagation
 • material discontinuity
 • spectral element method
 • high-order
 • finite difference method
 • efficiency
 • stability
 • accuracy

Sammanfattning

I denna rapport löses Maxwells ekvationer för en elektromagnetisk våg som propagerar över en materialdiskontinuitet. Denna numeriska beräkningen av problemets lösning utförs dels av en högre ordningens spektralelementmetod på ett ostrukturerat nät och dels av en högre ordningens finitdifferensmetod på ett strukturerat nät. De två beräkningsmetodernas resultat och fel jämförs, och effektivitet, långtidsstabilitet samt noggrannhetsordning analyseras.