Electromagnetic conductivity profile estimation by quasi-global restarting techniques of local Newton-like methods

Författare:

  • Schiöld Jenny

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0493--SE

Sidor: 55

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Miljökaraktärisering
  • återstarter
  • inversion
  • inversion
  • REA
  • restarts

Sammanfattning

Rapporten presenterar en version av ett inverst elektromagnetiskt vågutbredningsprogram, som använder sig av en återstartningsteknik. Programmet beräknar konduktiviteter och lagertjocklekar hos ett godtyckligt antal lager i en horisontellt skiktad miljö. Problemet formuleras som ett icke-linjärt minstakvadratproblem, som sedan löses med hjälp av en lokal optimerare kombinerat med en systematisk återstartningsteknik. På så sätt kan flera lösningar presenteras och den lämpligaste kan sedan utses. Programmet har sedan använts till att analysera syntetiska och uppmätta data.